dr Wojciech Ostaszewski

doktor nauk prawnych, radca prawny wpisany na listę w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył podyplomowe studia Prawo Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych broniąc pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych, sektorze publicznym a także pracując ponad sześć lat w Sądzie Najwyższym – Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Od początku swojej kariery zawodowej łączył pracę zawodową z naukową. Jest autorem monografii poświęconej odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy i kilkudziesięciu artykułów naukowych i glos, współautorem komentarzy do ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych wydanych pod redakcją sędziów Sądu Najwyższego.