Jakub Michalski

adwokat, wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Karierę zawodową rozpoczynał w organizacjach pozarządowych ukierunkowanych na ochronę praw człowieka. Współpracował między innymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

Następnie przez blisko 10 lat związany z sektorem publicznym gdzie zajmował się analizami strategicznymi w wymiarze sprawiedliwości i jako zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich odpowiadał za budowanie strategii dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Wieloletni korespondent Rady Europy na Polskę w zakresie badania sprawności systemów sprawiedliwości.

Uczestnik prac nad raportami Doing Business Banku Światowego m.in. w obszarach rozpoczynania działalności gospodarczej, obrotu nieruchomościami i odzyskiwania należności kontraktowych.

Poza obszarami związanymi z prawem zajmował się oceną skutków finansowych rozwiązań legislacyjnych oraz analizą ryzyka w projektach modernizacyjnych. Autor publikacji z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz prawa gospodarczego.

Prywatnie miłośnik psów, motocykli i wędrówek górskich.